ergo hestia

Tomasz Zdeb

tel.: +48 32 290 56 71

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek - Piątek09:00-18:00
Sobota10:00-13:00
Dowiedz się więcej

Informacje o agencie

Jesteśmy na rynku ubezpieczeniowym od października 1990r.
Oferujemy szeroką gamę produktów służąc radą oraz pomocą przy ich wyborze.
W tym co robimy stawiamy na profesjonalizm. Działalność prowadzimy odpowiedzialnie, szanując elementarne wartości oraz zobowiązania wobec klientów i partnerów.

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomości

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

rozwiń